Down

WinCare ondersteunt de jeugdhulp

Samen één plan

De burger en het gezin staan centraal. Dat is het uitgangspunt van WinCare. WinCare brengt de mensen en organisaties online bij elkaar die een rol spelen bij de jeugdhulp. Het is een nieuw registratiesysteem voor de decentrale jeugdzorg dat mobiel werken en directe communicatie mogelijk maakt. WinCare is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zeven jeugdhulporganisaties.

Cliënten kunnen online afspraken plannen, gegevens beheren en mensen uit hun omgeving bij het plan betrekken. Ambulante medewerkers en wijkteams kunnen bij het gezin aan tafel aan het plan werken, ook als er geen internetverbinding is. Leidinggevenden hebben altijd inzicht in de werkdruk en bezetting van hun afdeling. De directie en het bestuur kunnen op elk moment zien hoe hun organisatie presteert. Iedereen werkt met dezelfde actuele gegevens: samen één plan. De privacy en gegevensveiligheid zijn in elke situatie gewaarborgd. Er zijn directe verbindingen met andere jeugdzorgsystemen. WinCare geeft de regie aan de burger en maakt jeugdhulp overzichtelijker en effectiever.

De oplossing WinCare

Centraal systeem

WinCare maakt gebruik van bestaande technieken. Het centrale registratiesysteem is Microsoft Dynamics CRM Online. Daarin komen alle gegevens van cliënten, medewerkers, jeugdhulporganisatie en gemeenten samen. Alle betrokken partijen hebben toegang tot de gegevens. Dat is wel afhankelijk van ieders rol en rechten. WinCare heeft standaard Microsoft Outlook in zich, zodat automatisch alle actuele afspraken, contactpersonen, e-mails en taken in het systeem komen. Er kunnen ook heel eenvoudig verbindingen gemaakt worden met andere programma’s.

Voor de ambulante medewerkers en wijkteams is er een mobiele app gemaakt om onderweg en bij het gezin thuis met een tablet te kunnen werken. Die app werkt ook als er geen internetverbinding is. Zo kunnen cliënten en gezinnen, jeugdhulpmedewerkers, wijk- en gebiedsteams, andere zorgorganisaties en gemeenten echt samenwerken aan één plan.

De onderdelen
WinCare brengt op één plek alle belangrijke systemen en programma’s samen:
  • Het centrale cliëntregistratie- en -volgsysteem
  • Online toegang voor gemeente, gezinnen en zorgpartners
  • Een mobiele app voor gemeenteteams en ambulante medewerkers
  • Koppelingen met de meest gebruikte jeugdhulpsystemen (GBA, CORV, zorgregistratiesystemen, etc.)
Down

Gebruikte software

Microsoft CRM
Office 365
Microsoft Azure
Down

Transitie en transformatie in jeugdhulp

De nieuwe jeugdhulp

Per 2015 is het jeugdzorgstelsel grondig veranderd. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tegelijkertijd is de zorg inhoudelijk veranderd: cliënten en hun omgeving krijgen de regie en de ondersteuning is meer gericht op preventie en vroege interventie. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, van organiseren en communiceren. WinCare is de oplossing om zorg in samenhang en dicht bij het gezin te organiseren en cliënten de regie over de eigen hulp te geven. Het systeem maakt de jeugdhulp inzichtelijker, toegankelijker en efficiënter voor gezinnen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en gemeenten.

WinCare voor jeugdhulp

 

Het gezin staat centraal
Jongeren en hun ouders staan centraal. Dankzij WinCare hebben ze altijd contact met de hulpverleners. Cliënten weten en zien ook wie betrokken is bij hun plan: welke vrijwilligers, hulpverleners en organisaties. WinCare biedt hen alle mogelijkheden om direct en een-op-een online te overleggen met hulpverleners, lotgenoten en andere betrokkenen. Dat kan via e-mail, maar ook op de manieren die ze kennen via social media: chatten en foto’s en video’s delen.

Altijd dicht bij de cliënt
Medewerkers in de jeugdhulp willen hun taken zo dicht mogelijk bij de cliënt uitvoeren. Met WinCare kunnen zij in de wijk en bij het gezin aan tafel werken. Dat kan via Outlook, webbrowser en de mobiele app, met hun smartphone en tablet. Dat is erg praktisch voor ambulante medewerkers en prettig voor de cliënten. WinCare ondersteunt zo ook resultaatverantwoordelijke of zelfsturende teams. Die kunnen op elke plek, op elk tijdstip digitaal werken met actuele informatie. Dankzij WinCare heeft de zorgorganisatie als geheel ook een goed inzicht in inzet, belasting en kosten van de jeugdhulp.
Down

WinCare voor gemeenten

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden
Gemeenten zijn sinds 2015 de spil voor de zorg en ondersteuning aan hun burgers. Met WMO 2015, Participatiewet, Jeugdwet en de wet Passend Onderwijs krijgen gemeenten veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid om (maatschappelijke) ondersteuning veel meer op maat, dichterbij de burgers en in samenhang met andere hulp aan te bieden. Dat vraagt wel om een andere manier van samenwerken, registreren en organiseren.
WinCare van Winvision brengt de mensen en organisaties bij elkaar die een rol spelen bij de jeugdzorg en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het is een nieuw registratiesysteem voor de zorg en ondersteuning. Van verwijzing tot nazorg; voor burgers, gezinnen, jeugdhulpmedewerkers, zorgpartners en gemeenten. Dankzij WinCare kunnen gemeenten de brede maatschappelijke ondersteuning efficiënt, toegankelijk, inzichtelijk en praktisch aanbieden.

WinCare voor gemeenten

Ondersteuning op maat
Gemeenten hebben met WinCare een centraal registratiesysteem voor de nieuwe zorgtaken. In WinCare komen de hulpvragen met alle geboden ondersteuning samen. In één systeem is te zien welke burgers welke zorg afnemen. Dat maakt het mogelijk om zorg en ondersteuning op maat aan te bieden. WinCare is daardoor een belangrijk hulpmiddel om te voorkomen dat er gaten in de zorg vallen of dat organisaties langs elkaar heen werken. Door de centrale registratie ontstaat er een goed beeld van de overkoepelende gezins- of wijkproblematiek.
Inzicht in geboden hulp
Medewerkers in de maatschappelijke ondersteuning willen hun taken zo dicht mogelijk bij de cliënt uitvoeren. Met WinCare kunnen zij in de wijk en bij de burger aan tafel werken. Dat kan via Outlook, webbrowser en mobiele app, met hun smartphone en tablet. Het kan zelfs zonder dat er een internetverbinding is. Dat is erg praktisch voor ambulante medewerkers en prettig voor de cliënten. WinCare ondersteunt zo ook resultaatverantwoordelijke of zelfsturende teams in de gemeenten. Die kunnen op elke plek, op elk tijdstip digitaal werken met actuele informatie. Omdat er één centraal systeem is, is er een goed inzicht in de totale inzet, belasting en kosten van de ondersteuning.
Down
Nieuws