Down

WinCare voor jeugdhulp

nieuwe manier van samenwerken 

De nieuwe jeugdzorg vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Gezinnen werken nauw samen met hulpverleners; jeugdhulporganisaties met gemeenten; gemeenten met alle zorgpartners. Alle mensen en organisaties willen met dezelfde actuele gegevens werken. Tegelijk moeten privacy en gegevensveiligheid op alle vlakken beschermd zijn.
 
WinCare is het systeem voor de jeugdhulp dat mensen, organisaties en gegevens samenbrengt. Het gezin staat centraal. De cliënt en zijn of haar opvoeders kunnen gegevens beheren en delen, afspraken maken en andere mensen om hen heen betrekken bij de ondersteuning. De hulpverleners hebben inzicht in de totale hulp voor een cliënt. Ze kunnen samen met de cliënt aan het gezinsplan werken; op kantoor en bij het gezin, dankzij de mobiele app. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

centraal systeem voor optimale samenwerkin​g

De gegevens in WinCare zijn beschikbaar voor de medewerkers die bij de hulp betrokken zijn. Leidinggevenden van een jeugdhulporganisatie hebben inzicht in alle beschikbare informatie voor hun vestiging of afdeling. Zo kunnen zij zien welke hulp verleend wordt, hoeveel budget (nog) beschikbaar is en wat de werkdruk is voor medewerkers afzonderlijk en de afdeling totaal. De directie of het bestuur krijgt actuele managementinformatie over de prestaties van de organisatie. Jeugdhulpinstellingen hebben met WinCare zo een voorsprong bij aanbestedingen, bij samenwerking met verschillende opdrachtgevers en bij verantwoording van de zorg.


D
e privacy van alle gegevens van cliënten is in elk onderdeel van WinCare beschermd. Ook als medewerkers onderweg of bij het gezin via een tablet aan het werk zijn, is gegevensveiligheid gegarandeerd. Voor de hosting, de back-ups van het systeem en de gegevens, het beheer en versleuteling van gegevens gelden de strengste normen voor gegevensveiligheid (ISO 27001). De cliënt bepaalt (mede) wie toegang krijgt en welke gegevens diegene mag zien.

veilig met wincare

De privacy van alle gegevens van cliënten is in elk onderdeel van WinCare beschermd. Ook als medewerkers onderweg of bij het gezin via een tablet aan het werk zijn, is gegevensveiligheid gegarandeerd. Voor de hosting, de back-ups van het systeem en de gegevens, het beheer en versleuteling van gegevens gelden de strengste normen voor gegevensveiligheid (ISO 27001). De cliënt bepaalt (mede) wie toegang krijgt en welke gegevens diegene mag zien.

Meer informatie over de techniek van WinCare

Down
​​Parlan kiest voor WinCare

 
Ontwikkeld met jeugdhulporganisaties
Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland noord, heeft WinCare in 2014 in gebruik genomen als centraal cliëntsysteem dat integrale samenwerking en mobiel werken mogelijk maakt. Parlan heeft dit nieuwe systeem samen met zes collega-instellingen en ICT-dienstverlener Winvision ontwikkeld.
 
Volgens Piet Kerkvliet, lid van de Raad van Bestuur van Parlan, is WinCare de oplossing om zorg in samenhang en dicht bij het gezin te organiseren. En cliënten de regie over de eigen hulp te geven. “Parlan richt zich op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun gezinnen. WinCare maakt het mogelijk dat cliënten daadwerkelijk de regie over hun eigen hulp hebben. Het systeem ondersteunt ook alle vormen van samenwerken; van Parlan met het gezin; van gezin met omgeving; van Parlan met gemeenten; en van zorgpartners onderling. Met WinCare kunnen medewerkers veilig mobiel daar werken waar de kinderen zijn. Zij hebben toegang via hun tablet tot het Microsoft-platform, dat betrouwbaar en veilig is. Met WinCare realiseren we een belangrijke efficiencyslag en kostenbesparing. Maar belangrijker nog, we kunnen zo vooral veel beter met cliënten en het gezin samenwerken.“

Aan de slag met WinCare
Zorgprofessionals en cliënten zijn enthousiast over WinCare. Annet Heijne, jeugdhulpverlener Wijk & Gebiedsteam, werkt op kantoor van Parlan met de desktopversie en onderweg en bij cliënten thuis met de app op de tablet. “Dankzij WinCare kun je nu met het hele netwerk rondom het gezin centraal aan de doelen werken. Je kunt die doelen gezamenlijk vaststellen, je kunt de netwerken inschakelen en met elkaar aan de slag gaan om die doelen te verwezenlijken. Bovendien kunnen werkplannen van verschillende organisaties die betrokken zijn bij een bepaald gezin gekoppeld worden in WinCare. Die verschillende plannen vormen dan het centrale werkplan en zo weet je veel beter van elkaar wat je doet en kun je de doelen en invalshoeken van de betrokken hulpverleners en het gezin op elkaar afstemmen. Zo voorkom je dat hulpverleners langs elkaar heen werken, dingen dubbel doen of steeds dezelfde vragen stellen aan gezinnen.”​
 
Cliënte Sharon gebruikt het platform onder meer om afspraken te plannen en mensen om haar gezin heen bij de ondersteuning te betrekken. “Ik zet niet alleen de Parlan-afspraken erin, maar ook de andere afspraken van mijn zoon. Zo weet onze hulpverlener wanneer we wel en niet beschikbaar zijn. Het is ook prettig dat je niet alleen documenten kunt delen, maar ook foto’s en filmpjes. Die kunnen heel behulpzaam zijn bij het vertellen wat je doet of bezighoudt. Daarbij kun je zelf bepalen wie wat mag zien. Dit nieuwe systeem komt niet in de plaats van het persoonlijke contact met de hulpverlener, maar het maakt het allemaal wel handiger, directer en overzichtelijker.”
 
 
 
 
Down

Meer informatie

​Whitepaper 'Samen naar betere Jeugdhulp'
​Met recente veranderingen in de inrichting en financiering van de zorg, is de benadering van cliënten op zijn kop gezet. Jeugdhulporganisaties zijn sinds de stelselwijziging van 1 januari 2015 gedwongen te werken met minder budget, maar daarbij blijft vereist dat goede zorg geleverd wordt waarin de cliënt en diens omgeving centraal staan.
 
De nieuwe regels vergen daadkracht van beleidsmakers van jeugdhulporganisaties. Er zal een antwoord geformuleerd moeten worden op vragen als:
  • Hoe kan de zorg efficiënter en dichter bij de cliënt ingericht worden?
  • Hoe kunnen jeugdhulporganisaties medewerkers helpen de best mogelijke zorg te bieden?
  • Hoe wordt de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij lagere kosten gewaarborgd?
  • Hoe bouwt een jeugdhulporganisatie een duurzame relatie op met de verschillende stakeholders? 

Meer weten? Vraag de whitepaper 'Samen naar betere Jeugdhulp' hier aan.

Betere Jeugdhulp.PNG  
Brochure
Wilt u de informatie over WinCare nog eens nalezen? Download de brochure WinCare voor jeugdhulp.

 
Vraag de demo-app aan
WinCare is in nauw overleg met zeven jeugdhulporganisaties ontwikkeld, speciaal voor de nieuwe jeugdhulp per 2015. Bent u op zoek naar een centraal systeem dat mobiel werken en directe communicatie mogelijk maakt? Wilt u weten wat WinCare voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een gratis demo-app via het contactformulier​
  
Down
Down
Nieuws