Nieuws

Onderlinge verhoudingen in de gezinsmatrix

18-11-2014
Op basis van de gebruikservaringen van jeugdhulpmedewerkers hebben we een extra dimensie in de gezinsmatrix toegevoegd. Nu heeft iedere betrokkene een plek in de totale gezinsmatrix waarin alle onderlinge verbanden zichtbaar zijn. Bovendien is er nu een emotionele kwalificatie toe te voegen. 

Gezinsmatrix inclusief emotionele kwalificatie
In de nieuwe gezinsmatrix is nu bij de gegevens van elk gezinslid te zien wat de onderlinge familiebanden zijn. In een ‘traditioneel’ gezin is dat een vrij eenvoudige matrix, bij samengestelde gezinnen zijn er meer betrokkenen en lopen er meer lijnen. ​Vanuit elk perspectief is er zicht op de totale gezinsmatrix en dat is prettig voor de jeugdhulpverlener om zich een goed beeld te vormen van de gezinssituatie. ​
WinCare biedt nu ook de mogelijkheid om de onderlinge verhouding te ‘waarderen’. Er is een groot aantal emotionele kwalificaties te koppelen aan de onderlinge relaties. Ook dat voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers of specialisten, die later ingeschakeld worden, op de hoogte zijn van bepaalde gevoeligheden. Het is bovendien mogelijk om betrokkenen buiten het gezin toe te voegen aan de matrix. De gezinsmatrix is een praktisch en overzichtelijk hulpmiddel om relationele verbanden goed te duiden en is de opmaat naar het maken van geno- en sociogrammen bij een nieuwe update van WinCare.