Nieuws

Altijd inzicht in caseload en beschikbaar budget

19-11-2014
WinCare biedt 24/7 inzicht in de caseload en besteding van het budget. Die informatie is altijd op elk niveau, via diverse invalshoeken en op verschillende ‘inzoomniveaus’ beschikbaar. Medewerkers zien wat hun caseload is. Teamleiders kunnen de caseload van hun team nauwkeurig bijhouden en de directie heeft op elk moment inzicht in de overkoepelende cijfers. Dat geeft een reëel beeld van de druk op de organisatie en hoe de werkzaamheden zich verhouden tot de ingekochte zorg.

​Met een muisklik gedetailleerde informatie beschikbaar
Als een medewerker in het werkplan gegevens invoert (zoals het maken van een afspraak met de cliënt), is dat direct te zien in het overzicht van de bestede uren. Aan de werkzaamheden is altijd een zorgproduct gekoppeld plus de weging van de zorgzwaarte van dat product: licht, middel, zwaar. De informatie is op verschillende manieren en niveaus op te vragen. ​

Een medewerker kan zien wat zijn eigen caseload is en op basis daarvan werkzaamheden beter plannen of eventueel ondersteuning vragen. 
Een teamleider ziet in het scherm de caseload van alle teamleden plus de onderverdeling van die caseload per medewerker in zorgzwaarte van de dossiers. ​​

Voor het management leveren deze gebundelde gegevens waardevolle stuurcijfers en managementinformatie op. Het is zo bovendien mogelijk om bijvoorbeeld tussentijds te rapporteren aan de opdrachtgever of bijtijds aan de bel te trekken als het beschikbare budget ruim voor het einde van het jaar onvoldoende blijkt. Er kan ook specifiek gerapporteerd worden over de zorgverlening op woonplaats- of wijkniveau of in bepaalde categorieën van de zorg. 

Alle informatie wordt in WinCare heel inzichtelijk in grafieken gepresenteerd. Bovendien is onderliggende informatie steeds met een muisklik op een detailniveau lager op te vragen. De presentatie van de cijfers en gegevens is ingericht in nauw overleg met de gebruikers en wordt gaandeweg waar mogelijk nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.