Nieuws

Heldere prijsafspraken met gemeente en partners

20-11-2014
De prijsafspraken die met de gemeente of partners in de zorg gemaakt worden, kunnen nu ook worden toegevoegd in WinCare. Daarnaast wordt nu gewerkt aan een koppeling van de prijsafspraken met de werkplannen in WinCare. Dat maakt het mogelijk om per werkplan de specifieke afspraken met de betreffende opdrachtgever in te zien: hoeveel uren zijn of hoeveel budget is voor deze werkzaamheden nog beschikbaar en wat zijn de overeengekomen tarieven? Het is uiteraard mogelijk om in het systeem te werken met de overeenkomsten van meerdere opdrachtgevers. 

​Voor tussentijdse rapportage of verantwoording
De prijsafspraken met gemeenten en zorgpartners zijn in WinCare ook gekoppeld aan de werkplannen. Als een medewerker werkzaamheden invoert voor een bepaald ‘product’, is meteen te zien hoeveel van de afgesproken uren nog beschikbaar zijn.​
Dat gaat per product en op productzwaarte. Zo is op elk gewenst moment inzicht in het budget volgens de meest recente prijsafspraken. 

De ‘realtime’ rapportage en budgetbewaking is afhankelijk van de invoer van uren en werkzaamheden. Dat vraagt om discipline van de medewerkers en vaak betekent het ook een echt andere manier van werken. Tijdschrijven is nog lang niet overal in de jeugdhulp gemeengoed. Het lijkt in het begin misschien een extra belasting, maar al heel snel zal iedereen de voordelen van het gestructureerd vastleggen van werkzaamheden ervaren. Ook al omdat de vastlegging maar één keer hoeft en ook mobiel kan gebeuren. Vergelijk het eens met de notities die vroeger in een schrift gemaakt werden. Die moesten daarna dan nog opnieuw ingevoerd worden in de computer, zelfs op verschillende plekken. Met WinCare heb je nooit meer dubbel werk.