Nieuws

Doorlopende verbeteringen in gebruiksgemak

20-11-2014
Doorlopend wordt in overleg met de gebruikers en de 7 participerende jeugdzorginstellingen gekeken naar mogelijke verbeterpunten. Die zitten soms in aanpassingen in het design, soms in functionele handigheidjes. In de nieuwste versie van WinCare zijn de rapportagemogelijkheden uitgebreid en zijn er kleine verbeteringen doorgevoerd die het gebruiksgemak vergroten. In vogelvlucht de nieuwste aanpassingen.

De verslagen en rapportages die medewerkers maken zijn nu direct te koppelen aan specifieke doelen uit het werkplan. Als een medewerker een doel opent, zijn meteen de rapportages die aan dat doel zijn gekoppeld zichtbaar. De scores op de doelen worden in kleur weergegeven, zodat in één oogopslag de stand van zaken te zien is. 

De rapportages en verslagen worden op datum weggeschreven. In het plan wordt zo een overzichtelijke tijdslijn opgebouwd met de rapportages in de tijd geplaatst.
Via de app voor de tablet is het nu ook mogelijk om verslagen in te voeren bij de plannen en werkplannen. Verslagen kunnen altijd ingevoerd worden, of er internetverbinding is of niet. Dat betekent dat  de medewerkers altijd en overal kan werken.
De cliënt kan aan derden toegang verlenen tot het dossier. De toegang kan nu desgewenst ook per document geregeld worden. Een cliënt kan dus zelf bepalen of degene die toegang heeft gekregen een bepaald extra gevoelig document wel of niet kan inzien. Dat geldt ook voor de hulpverlener. Die kan bijvoorbeeld bepaalde gevoelige of pijnlijke informatie afschermen.