Down

De oplossing voor de nieuwe jeugdhulp

het gezin staat centraal

WinCare is het systeem voor de jeugdhulp dat mensen, organisaties en gegevens samenbrengt. Het gezin staat centraal. De cliënt en zijn of haar opvoeders kunnen gegevens beheren en delen, afspraken maken en andere mensen om hen heen betrekken bij de ondersteuning. De hulpverleners hebben inzicht in alle vormen van hulpverlening voor het gezin. Ze kunnen samen met de cliënt aan het gezinsplan werken; op kantoor en bij het gezin thuis, dankzij de mobiele app.

De gegevens in WinCare zijn beschikbaar voor de medewerkers die bij de hulp betrokken zijn. Leidinggevenden van een jeugdhulporganisatie hebben inzicht in alle beschikbare informatie voor hun vestiging of afdeling. Zo kunnen zij zien welke hulp verleend wordt, hoeveel budget (nog) beschikbaar is en wat de werkdruk is voor medewerkers afzonderlijk en de afdeling totaal. De directie of het bestuur krijgt actuele managementinformatie over de prestaties van de organisatie. Op elk moment kan de hulp verantwoord worden naar de opdrachtgevers – de gemeenten.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Alle gegevens komen samen

In het centrale registratiesysteem komen alle gegevens van cliënten, medewerkers, jeugdhulporganisatie en gemeenten samen. Iedereen heeft via een eigen account toegang tot de gegevens. Dat is wel afhankelijk van ieders rol en rechten. Het systeem heeft veel praktische functies in zich, zoals Microsoft Outlook. Hierdoor komen automatisch alle actuele afspraken, contactpersonen, e-mails en taken in het systeem. En er kunnen heel eenvoudig koppelingen gemaakt worden met andere programma’s.

Voor de ambulante medewerkers en wijkteams is er een mobiele app gemaakt om onderweg en bij het gezin thuis met een tablet te kunnen werken. Die app werkt ook als er geen internetverbinding is. Zo kunnen cliënten en gezinnen, jeugdhulpmedewerkers, wijk- en gebiedsteams, andere zorgorganisaties en gemeenten echt samenwerken aan één plan.

Privacy altijd beschermd 

De privacy van alle gegevens van cliënten is in elk onderdeel van WinCare beschermd. Ook als medewerkers onderweg of bij het gezin via een tablet aan het werk zijn, is gegevensveiligheid gegarandeerd. Voor de hosting, de back-ups van het systeem en de gegevens, het beheer en versleuteling van gegevens gelden de strengste normen voor gegevensveiligheid (ISO 27001). De cliënt bepaalt (mede) wie toegang krijgt en welke gegevens diegene mag zien.
Down

De voordelen voor iedereen

​​Voor cliënt en gezin
Jongeren en hun ouders staan centraal in WinCare. Zij hebben direct contact met hulpverleners en weten en zien wie betrokken is bij hun plan: welke vrijwilligers, hulpverleners en organisaties. Ze kunnen bovendien direct en een-op-een online overleggen met hulpverleners en andere betrokkenen. Dat kan via e-mail, maar ook op de manieren die ze kennen via social media: chatten en foto’s en video’s delen. Alle hulpverleners en instanties werken samen met het gezin via WinCare aan het centrale gezinsplan.  
​​
Voor hulpverleners en zorgorganisaties
Medewerkers in de jeugdhulp willen hun taken zo dicht mogelijk bij de cliënt uitvoeren. Met WinCare kunnen zij in de wijk en bij het gezin aan tafel werken. Dat kan via Outlook, webbrowser en mobiele app, met hun smartphone en tablet. WinCare ondersteunt zo ook resultaatverantwoordelijke of zelfsturende teams. Die kunnen op elke plek, op elk tijdstip digitaal werken met actuele informatie.
 
Dankzij WinCare heeft de zorgorganisatie als geheel ook een goed inzicht in inzet, belasting en kosten van de jeugdhulp. Met die gegevens hebben jeugdhulpinstellingen die WinCare gebruiken een voorsprong bij aanbestedingen, bij samenwerking met verschillende opdrachtgevers en bij verantwoording van de zorg.
 
Voor gemeenten
​Gemeenten hebben met WinCare een centraal systeem voor de nieuwe zorgtaken. Door te kiezen voor een slim integraal systeem kunnen gemeenten de zorg efficiënt en overzichtelijk organiseren en administreren. De burger heeft de regie over de eigen ondersteuning. In WinCare komen de hulpvragen met alle geboden ondersteuning samen. Dat maakt het mogelijk om zorg en ondersteuning op maat aan te bieden. Het geeft ook een goed beeld van de gezins- of wijkproblematiek in een breder perspectief. WinCare is daarbij een belangrijk hulpmiddel om te voorkomen dat er gaten in de zorg vallen of dat organisaties langs elkaar heen werken.
Down

De techniek van WinCare

WinCare is gebouwd met bestaande en bewezen technieken. Het centrale registratiesysteem is Microsoft Dynamics CRM Online. Daarin komen alle gegevens van cliënten, medewerkers, jeugdhulporganisatie en gemeenten samen. Microsoft CRM Online heeft bovendien al veel praktische functies in zich. Zoals Microsoft Outlook waardoor automatisch alle actuele afspraken, contactpersonen, e-mails en taken in het systeem komen.
 
Er zijn directe verbindingen met andere jeugdzorgsystemen. Er kunnen ook heel eenvoudig koppelingen gemaakt worden met programma’s als Microsoft Office365, Lync, Skype en SharePoint. Voor de ambulante medewerkers en wijkteams is er een mobiele app gemaakt om onderweg en bij het gezin thuis met een tablet te kunnen werken. Die app werkt ook als er geen internetverbinding is.  
 

CLIENTREGISTRATIE- EN VOLGSYSTEEM

Het centrale programma van WinCare is Microsoft Dynamics CRM Online. Daaraan gekoppeld is Office 365/ SharePoint Online voor documentopslag en -beheer. Hier worden  alle cliëntgegevens inclusief behandelingen en ondersteuning bijgehouden en beheerd.
 

ONLINE TOEGANG

Gezinnen, medewerkers, gemeenten en zorgpartners hebben toegang tot de gegevens via een online ‘portaal’. Dat portaal is gebaseerd op Office 365 en Microsoft Azure. In Microsoft Azure wordt de koppeling gemaakt met andere systemen.
 

MOBIELE APP

Speciaal voor WinCare is een mobiele app ontwikkeld. Deze app biedt hulpverleners en gemeenteteams de mogelijkheid om zowel onderweg als bij burgers thuis informatie in te zien, aan te passen of gegevens of verslagen toe te voegen. Dat kan ook als er geen internetverbinding is.
 

KOPPELINGEN

WinCare heeft koppelingen met de systemen die veel gebruikt worden in jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, zoals GBA, CORV, zorgregistratiesystemen, verwijsindex enzovoorts. Er zijn daarvoor geen aanvullende systemen nodig.

 
 
 
 
 
 
 
 
Down

Partners

Microsoft

WinCare is gebouwd met Microsoft-technologie, de wereldstandaard in software. De meeste mensen – particulier en in hun werk – zijn gewend te werken met de Microsoft-programma’s. Dat maakt het werken met WinCare eenvoudig en vanzelfsprekend voor cliënten en hulpverleners. Microsoft investeert bovendien veel in innovatie en kent de zorgmarkt goed. Daardoor worden de Microsoft-programma’s doorlopend verbeterd om het gemak en de effectiviteit te vergroten.
 

INITI8

INITI8 helpt vanuit maatschappelijke betrokkenheid zorgaanbieders en zorgnetwerken om de veranderende zorgwereld bestuurbaar te houden. INITI8 heeft veel expertise in de Jeugdzorg en GGZ en is voor het WinCare-platform de migratiepartner. Net als Winvision is INITI8 Microsoft-partner.​
 
Down
Nieuws